Søking på deweynummer

Det kan søkes på 3-sifret deweynummer, evt. med punktum og flere desimaler.

Høyretrunkering angis med '?' eller '#'. Ellers søkes eksakt på oppgitt nummer.

Eksempler på søkeuttrykk:

  650     
  650.?   
  65?
  839.92S