650 Lokalt kontrollert (generelt) emneord 
 
 
 17. mai 
 1814 
 1905 
 Adolf Sang $c litterære karakterer 
 Amerikansk litteratur 
 Anarkisme 
 Antisemittisme 
 Arbeiderspørsmål 
 Arkitektur 
 Arne $c litterære karakterer 
 Arv og miljø 
 Arverett 
 Avholdssak 
 Banker 
 Biblioteker 
 Biografier  
 Brev  
 Bønder 
 Demokrati 
 Dialekter 
 Diktergasje 
 Dramatikk 
 Døden 
 Eiendomsrett 
 Ekteskap 
 Embetsdrakter 
 Embetsmenn 
 Emigrasjon 
 Engelsk litteratur 
 Engelsk språk 
 Episk diktning  
 Erindringer 
 Faner  
 Feminisme 
 Festninger  
 Filosofi 
 Flaggsaken 
 Folkeavstemning 
 Folkediktning 
 Folkehøyskoler 
 Folkeopplysning 
 Forfatterskap * 
 Forfatningsspørsmål 
 Forlag 
 Forsvarspolitikk 
 Fransk litteratur  
 Fredssak 
 Frimureri 
 Fritenkeri 
 Fru Tjælde $c litterære karakterer 
 Frukt 
 Fugler  
 Fyrstikkindustri 
 Gammelnorsk språk 
 Geografi  
 Gravferd 
 Grundtvigianisme 
 Grunnlover 
 Hagebruk 
 Handel 
 Havner 
 Henrettelser 
 Hestesport 
 Historie 
 Homofili 
 Husdyr 
 Husmenn 
 Hvalfangst 
 Hygiene 
 Idrett 
 Illustrasjonskunst 
 Insekter 
 Internasjonale forhold 
 Jakt 
 Jernbaner 
 Jord 
 Jubileum 
 Jul 
 Juridiske spørsmål 
 Jury 
 Jøder  
 Katolisisme 
 Kirkelige forhold 
 Kjærlighet 
 Kjønn 
 Kongevalg 
 Konservatisme 
 Konsulatsaken 
 Kriminalitet 
 Kristendom 
 Kultur 
 Kunst 
 Kvinner 
 Landbruk 
 Lesebøker  
 Liberalisme 
 Litterære karakterer 
 Lyrikk 
 Lærebøker  
 Malerkunst 
 Marxisme 
 Matkultur  
 Medisinske spørsmål 
 Menighetsråd 
 Militærvesen 
 Minoriteter 
 Mithramysterier 
 Modeller 
 Monarki 
 Moral 
 Motiver 
 Musikk 
 Møter  
 Måtehold 
 Nasjonalisme 
 Nasjonalsangen 
 Nattverd 
 Natur 
 Naturalisme 
 Nobelpris 
 Norsk litteratur 
 Norsk språk  
 Norsk-amerikanere 
 Næringsliv 
 Oldtid 
 Olsok 
 Oppdragelse 
 Opphavsrett 
 Oppstandelse 
 Oversanselige fenomener 
 Pangermanisme 
 Panslavisme 
 Parlamentarisme 
 Paul Lange $c litterære karakterer 
 Pensjoner 
 Petra $c litterære karakterer  
 Pietisme 
 Pinse 
 Politi 
 Politikk 
 Postvesen 
 Presse 
 Professor Turman $c litterære karakterer 
 Prostitusjon 
 Psykiatri 
 Psykologi 
 Påvirkning 
 Rachel $c litterære karakterer 
 Redaktør Lynge $c litterære karakterer 
 Reiser 
 Religion 
 Republikk 
 Resepsjon 
 Retorikk 
 Rettferdiggjørelse 
 Rettssaker 
 Riksrett 
 Sakprosa * 
 Samer  
 Samferdsel 
 Scenespråk 
 Signalfeiden 
 Skandinavisme 
 Skatt 
 Skilsmisse 
 Skipsfart 
 Skjønnlitteratur  
 Skulptur 
 Slaveri 
 Sosialantropologi 
 Sosiale spørsmål 
 Sosialisme  
 Språk 
 Språkstrid 
 Stemmerett 
 Stipender 
 Streiker 
 Studenter 
 Styreformer 
 Svava $c litterære karakterer 
 Svensk språk  
 Synsbedrag 
 Taler  
 Teater 
 Telefoni 
 Tjælde $c litterære karakterer 
 Toll 
 Tora Parsberg $c litterære karakterer 
 Trosbekjennelser 
 Tsjekkisk litteratur 
 Turisme 
 Tysk språk 
 Undervisning 
 Ungdom 
 Unionsoppløsning 
 Unionsspørsmål 
 Universiteter 
 Utenrikspolitikk 
 Utenriksstyret 
 Utstillinger 
 Utviklingslære 
 Valg 
 Veier 
 Vekkelser 
 Veto 
 Vielser 
 Vitenskap 
 Voldgift 
 Ytringsfrihet 
 Æresbevisninger 
 Økonomi  
 
 
655 Genre/Form 
 
 Anekdote 
 Anmeldelse  
 Avisartikkel 
 Bibliografi  
 Biografi  
 Brev 
 Debatt  
 Doktoravhandling  
 Faksimile 
 Festskrift  
 Film  
 Filmografi 
 Fjernsynsprogram  
 Forord 
 Hovedoppgave  
 Hørespill 
 Illustrasjon  
 Intervju 
 Karikatur 
 Konferanse 
 Konkordans  
 Magistergradsavhandling 
 Masteroppgave 
 Nekrolog 
 Notis 
 Opera  
 Parodi 
 Petit 
 Reiseskildring 
 Studentarbeid  
 Tale