Registrering av nye bibliotek i base Bibliotek

Vennligst fyll ut flg. for registrering:

Bibliotekets/institusjonens navn:
Navn på «Fjernlånet»:
Postboksadresse:
- postnummer, poststed:
Gateadresse:
- postnummer, poststed:
Hovedtelefonnummer:
- telefonnr. til informasjon:
- telefonnummer til fjernlån:
- telefaks for fjernlån:
E-postadresse til biblioteket:
- e-postadresse til fjernlånsbestilling:
URL til bibliotekets hjemmeside:
Merknader:
Bibliotekleders navn:
Avsenders personlige epost-adresse: (obligatorisk)
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300