Fag

Registrering av nye bibliotek i base Bibliotek /
Registration of new libraries for ILL in Norway

Nasjonalt biblioteknummer og autorisasjonskode tildeles ved
registrere de viktigste opplysningene og sende dem til samkatalogen.

ILL from Norwegian libraries requires a National library number.
Online ordering is authorized by a free Authorization code issued upon request.
The library number and the authorization code will be assigned on the basis of the
basic information about the library being sent to the Norwegian Union Catalogue

Retting / Corrections

Skjema for retting av opplysninger i base Bibliotek / Corrections to the database Bibliotek

Biblioteknummer / Library number:

Autorisasjonskode / Authorization:Savnes autorisasjonskode? / Missing authorization code?
Vennligst kontakt / Please contact: samkat@nb.no