Nasjonalbiblioteket

Arkiv over bestillinger via Norsk Samkatalog

Finn bestillinger til/fra biblioteket

Arkivet logger alle bestillinger som sendes via Nasjonalbibliotekets elektroniske bestillingstjenester (Sambok, Samnoter, Norart, Samper, NOSP) 1

Adgangen til bestillingsarkivet er kun for bibliotekpersonale. Samme passord gjelder som ved bestilling. 2
Passord:


1 Bestillinger sendt 2000–2008 finnes i gammelt arkiv. Bruk bibliotekkode og passord.
2 Biblioteker som ikke har fått tildelt passord fra Norsk samkatalog kan sende forespørsel om dette til redaksjonen for Base Bibliotek