Fag

Operaplater (BAUER)

Basen BAUER er en katalog over operaplater fra perioden 1903-1955 ('78-formatet) som finnes i Bauer-Müller-samlingen ved Norsk lydarkiv. Samlingen omfatter både norske og utenlandske utgivelser.

Basen er ferdig registrert og blir ikke oppdatert. I alt finnes 6865 referanser i basen.

Man kan søke etter følgende: