Søking i TRIP-basen «Baser» via web

Det er likegyldig om et navn eller annet søkeord skrives med små eller store bokstaver. I eksemplene nedenfor er det brukt store bokstaver for å skille søkeordet ut fra annen tekst.

Trunkering og maskering

Søkeordene kan trunkeres både foran, midt i eller bakerst i et ord. Trunkering er nyttig for å få frem ordsammensetninger og avvikende endelser. Trunkering angis med spørsmålstegn (?). Eksempler:
TEATER?
henter frem: teaterforestillinger, teaterhistorisk, teaterplakater osv.
?FORTEGNELSE?
henter frem: fortegnelse, bokfortegnelse, musikkfortegnelse, -fortegnelsen, - fortegnelser osv.
?MUSIKK?
henter frem: musikk, musikkfortegnelse, operamusikk, vokalmusikk osv.
I søkeordene kan ett eller flere tegn eller ord maskeres. Maskering er nyttig hvis man er usikker på stavemåten eller hvis f.eks. entall- og flertallsform har bokstavskifte. Maskering angis slik:
# (dobbeltkryss, grind) - maskerer ingen, ett eller flere tegn eller ord
: (kolon) - maskerer ett tegn eller ord
! (utropstegn) - maskerer ett tegn eller ord
Eksempler:
LYDB#K?
LYDB:K?
henter frem: lydbok, lydbokfortegnelse, lydbøker osv.

Søking etter en enkelt basebeskrivelse

Den aktuelle basebeskrivelsen søkes opp ved enten å skrive navn (kortformen, f.eks. Norbok) eller tittel (fullstendig navn, f.eks. Norsk bokfortegnelse) i det aktuelle søkefeltet.

Søking i flere basebeskrivelser

Fritekst-søking er mulig i hele basen "Baser" under ett. Det aktuelle ord skrives (eventuelt med trunkering eller maskering) i feltet "Søk i alle felt". Eksempler:
NORBOK
henter frem en treffliste over basebeskrivelser hvor ordet Norbok er nevnt (det dreier seg om beskrivelsen av selve Norbok, baser som er underbaser til Norbok og et par baser hvor ordet inngår i E-post-adresse). Man kan så klikke seg videre til den eller de beskrivelsene man vil se på.
LYDB#K?
henter frem en treffliste over basebeskrivelser hvor ordene lydbok, lydbøker eller sammensetninger med disse ordene opptrer.
?PLAKAT?
henter frem en treffliste over basebeskrivelser hvor ordet finnes alene, i bøyd form eller i en sammensetning.
HOVEDOPPGAVE?
henter frem en treffliste over basebeskrivelser hvor dette ordet, med endelse eller i sammensetning, er nevnt.
IBSEN?
henter frem en treffliste over basebeskrivelser hvor Henrik Ibsen omtales.
TMA
henter frem en treffliste over basebeskrivelsen av selve basen TMA og av en base som er planlagt som fortsettelse av TMA-basen.

Logiske operatorer

Søkeord eller søkeuttrykk kan kombineres ved å bruke de logiske operatorene AND, OR eller NOT. Disse ordene kan også skrives med små eller store bokstaver. Eksempler:
IBSEN AND BIBLIOGRAFI (skrevet i feltet "Søk i alle felt")
gir ett treff (Ibsenbibliografi) - mens ordet IBSEN alene ville gitt en treffliste med to treff.
KUNST? OR LITTERATUR?
henter frem en treffliste over basebeskrivelser hvor ett av disse ordene (eventuelt i en ordsammensetning) opptrer.