1905-bibliografi

Til bibliografien finnes det noen komplette lister og skjema for søk etter forfatter, tittel, emneord mm.


Spørsmål om databasens innhold og faglige oppbygning kan sendes til Bjørn Arne Steine


Tekniske problemer med databasen kan meldes til Teknisk IKT-støtte, NB: 1313@nb.no
Oppdatert 2.2.05, ESO