Litteraturen i 1814

I 1997 utgav Ragnar Anker Nilsen en bibliografi over alt som ble trykt i Norge i 1814, med tittelen: Hva fikk nordmennene å lese i 1814?

Boken finnes her i to formater
     Hjem
Søk i databasen
Veiledning og presentasjon av databasen
En historiografisk innledning
Bibliografi over litteraturen trykt i 1814.
Grunnlovsversjoner
Har du kommentarer eller spørsmål?