Forsiden  Forsiden
Alfabetisk fortegnelse  Alfabetisk fortegnelse
  Registerbind
  Avisbiblioteket
  Kontakt oss


 Norge er et avislesende land - og aviser er svært viktig som kildemateriale i Norge. Dessverre er avismateriale vanskelig tilgjengelig av flere årsaker. Den viktigste hindringen for bruk er trolig mangelen på gode gjenfinningsmuligheter i stoffet. I motsetning til bøker og tidsskrifter er avisene bare sjelden katalogisert i de store biblioteksystemene, og det finnes bare spredte tilløp til indeksering.

NB Rana er ansvarlig for Norges største avissamling. Denne består av over 95% av alle aviser gitt ut i Norge i original papirutgave, de samme avisene på mikrofilm, samt ca 100 000 sider i digital utgave. Vi har som siktemål å bidra til at avismateriale etter hvert skal få sin rettmessige plass som kildemateriale for forskning og dokumentasjon. Dette innebærer et stort arbeide i årene framover, der første oppgave blir å gi allmennheten tilgang til opplysninger om hvilke aviser som har vært gitt ut i Norge fra 1763 til i dag. Første trinn på dette arbeidet foreligger her i nettutgave.

Tom Arbo Høegs bibliografi Norske aviser 1763-1969, gitt ut av Universitetsbiblioteket i Oslo i 1973 er den eneste noenlunde komplette oversikten over aviser i Norge. Bibliografien er utsolgt fra biblioteket, og vi ønsker på denne måten å gi tilgang til denne viktige utgivelsen.

Nasjonalbiblioteket