Dagens Adresseavis

 

 
 

 

 forside

 Historie
      Formål
      Aksjekapital
      Nytt avishus
      Mediekonsern
      Internett
      Lokal-TV
      Nærradio
      Søndagsavis
      Allianser

 

Nytt avishus - ny teknologi - fra 1973

Adresseavisens anlegg på HeimdalI perioden 1972-1982 bygget Adresseavisen ca 16 000 kvadratmeter gulvflate på 7 av de 29 dekar bedriften eier på Heimdal. I første halvdel av syttiårene tok Adresseavisen også skrittet over i ny produksjonsteknologi - fra blysats og høytrykk til datamaskinstyrt fotosatsproduksjon og offsettrykk. Da avisen i 1973 tok i bruk sin nye offset rotasjonspresse, var dette den største installasjon i sitt slag i Norge. Fra dette tidspunkt ble Adresseavisen også ledende blant skandinaviske aviser på firefarvetrykk. Redaksjonen satset sterkt på bruk av firefarvebilder, og dette fristet annonsørene til å komme etter. I 1998 ble den gamle rotasjonspressen byttet ut med en større maskin, i tillegg til at det ble foretatt utbygging og installert enda en rotasjonspresse. Kontorlokalene, blant annet til redaksjonen, ble også bygd ut i 1998. Samlet gulvareal i avishuset på Heimdal utgjør nå cirka 22 000 kvadratmeter.


 

 
       
Nasjonalbiblioteket