Forespørsel om hvitelisting

Siden du har forsøkt å åpne, sperres av et Internett-filter. Filteret skal bare sperre for nettsteder med svakheter som kan utgjøre en vesentlig sikkerhetstrussel mot Nasjonalbibliotekets e-ressurser. Hvis du mener at siden ikke faller i denne kategorien, kan du benytte deg av skjemaet under for å be om få vurdert åpning av tilgang til siden. Dette kan ta 1-2 virkedager. Nasjonalbibliotekets åpne trådløse nettverk er ikke knyttet til dette filteret, bare disse Pc-er som er ment til bruk av bibliotekets e-ressurser.

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Samlingen Nettsidene
  • Forespørsel om hvitelisting