Kultur og språk
BASER OG KATALOGER BESKRIVELSE
Sámi bibliografia - Samisk bibliografi i BIBSYS Nasjonalbibliografi med oversikt over samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentligepublikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift, 1945-1987, 1993-.
Norsk litteratur om de slaviske og baltiske folks kultur 1980-1990 Samlet av Erik Egeberg
Georg Morgenstierne: språk- og kulturforskningi Sørøst-Asia  

I menyen til høyre finner du også en søkbar oversikt over alle bibliografiske baser i Nasjonalbiblioteket

samlingen nettsidene