Bøker og artikler
BASER OG KATALOGER BESKRIVELSE
Det digitale biblioteket Inngangen til Nasjonalbibliotekets samling, enten i digital form – hvis det finnes – eller i form av metadata. Avansert søk har eget søkegrensesnitt for bøker.
Nasjonalbibliotekets katalog Her finnes oversikt over trykte, analogeog digitalebøker, lydbøker og e-bøker.
Norsk bokfortegnelse.
Fra 2011 i Oria
Nasjonalbibliografi over norske utgivelser: bøker, e-bøker, kart, lydbøker,doktoravhandlinger, nordmenns originale og oversatte verker utgitt i utlandet (Norvegica extranea).Fra 2011 gjøres all registrering i BIBSYS, eldre data flyttes over til BIBSYSetter hvert.
Sámi bibliografiija = Sami bibliography Felles samisk bibliografi for hele språkområdet i Norge, Sverige, Finland og Russland.
Sámi bibliografia = Samisk bibliografi Nasjonalbibliografi med oversikt over norske utgivelser av samiske og samisk-relevante utgivelser: bøker, småtrykk, periodika, offentlige publikasjoner, lydbøker og artikler i bøker og tidsskrift, 1945-1987, 1993-. Inngår også i Sámi bibliografiija = Sami bibliography.
Norske og nordiske tidsskriftartikler Referanser til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrift og årbøker, 1980-. For noen tidsskrift er også eldre årganger analysert.
Norske tidsskrifter 1700–1820 Referanser til artikler i tidsskrift utkommet i perioden 1700-1820
Biblioteksøk Tilbyr én søkeinngang til samlingene i norske bibliotek og åpner for fjernlån mellom bibliotek. Tjenesten baserer seg på automatisk innhøsting og sammenslåing av katalogdata.

I menyen til høyre finner du også en søkbar oversikt over alle bibliografiske baser i Nasjonalbiblioteket

samlingen nettsidene