Emne- og forfatterbibliografier

.

Nasjonalbiblioteket utvikler en rekke bibliografier med ulike emner: forfatterskap og litteraturforskning, kunst og historie. I tillegg lages det bibliografier, diskografier og andre oversikter som er avgrenset til spesielle materialtyper: musikk,bilder, film, hovedoppgaver og doktoravhandlinger.

FORFATTERE OG LITTERATURFORSKNING
Hamsun-bibliografi Litteratur om Knut Hamsun
Bjørnstjerne Bjørnson-bibliografi Avisartikler og taler av Bjørnson 1850–1910; litteratur om Bjørnson
Solstad-bibliografi Litteratur av og om Dag Solstad
Den internasjonale Ibsen-bibliografien  
ibsen.nb.no  
Sigrid Undset-bibliografi 1907-2007  
Bibliografi over norsk litteraturforsking  
Henrik Wergeland-bibliografi  
Av og om Tolstoj  
Camilla Collett-bibliografi  
Prøysen-bibliografi  

 

TIDSSKRIFTER
Norske tidsskrifter 1700–1820

 

KUNST
Norsk kunsthistorisk bibliografi

 

HISTORIE
Bibliografi til Norges historie
Hovedoppgaver i historie ved norske universitet 1945-1993
1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814
1905 - Norge,Sverige og unionen
Kart fra Karl XIIs felttog i Norge
Nazisme og motstandskamp 1933-45 i Norsk krigstrykksamling
Runeskrifter fra Bryggen i Bergen
Det løfterike landet : norsk utvandring til Amerika og norsk-amerikansk historie 1825-2000
Nordmenn i Amerika  : Thor M. Andersens bibliografi
Peder Nelsons boksamling ved Randsfjordmuseene AS, avd. Hadeland folkemuseum
 
 

 

KULTUR OG SPRÅK
Georg Morgenstierne : språk- og kulturforskning i Sørøst-Asia
Norsk litteratur om de slaviske og baltiske folks kultur 1980-1990 , samlet av Erik Egeberg

 

MUSIKK
Jazzbasen - jazz i Norge
Sang- og viseregister
Norsk musikkbibliografi
Musikk til Henrik Wergelands diktning (PDF)
Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons diktining (PDF)

 

BILDER OG FILM  
Roald Amundsen bildearkiv  
Fridtjof Nansen bildearkiv  
Galleri Nor Norsk Folkemuseums negativarkiv etter Anders Beer Wilse og Axel Lindahl. Sørfold Historielags arkiv etter Lyder Kvantoland, Ørjan Olsens reise til Sibir 1914.
Norsk filmografi  

 

AVISER OG TIDSSKRIFT
Norske aviser 1763-1969 : en avisbibliografi
Norske tidsskrifter 1700–1820

 

HOVEDOPPGAVER OG DOKTORAVHANDLINGER
Hovedoppgaver ved norske universitet 1906-1989
Hovedoppgaver ved norske universitet 1945-1993
Samlingen Nettsidene