For utviklere

NBs søke- og utleveringstjenester

Nasjonalbibliotekets søke-API gir klientapplikasjoner mulighet til å søke i metadata og innhold for objekter som er representert i NBs søkeindekser. 
NB har to søkeindekser og har implementert et søke-API for hver indeks: 
(I gjeldende versjon støtter API'et ikke noen autoriseringsmekanisme, noe som gjør at det bare vil returneres treff for reine metadataposter eller digitalt innhold som er fritt tilgjengelig)

Nasjonalbibliotekets søke-API  
Tilbyr søk i NB's egen indeks som inneholder poster for et bredt spekter av materialtyper: bøker, aviser, foto, radio, film etc  

Biblioteksøk-API  
Tilbyr søk i Bibliotek-Norges felles søkeindeks hvor metadata fra de fleste norske bibliotek er samla. 
  

Bokliste  
Inneholder oversikter over digitale bøker i Nasjonalbiblioteket i txt-format med skilletegn. Kan brukes til å lenke opp metadata og bøker i samlinga. 
Feltene er: | Løpenummer | URN (Unique Resource Name, persistent lenke)  | OIA-ID (intern ID) | ObjektID i Bibsys | Tittel | Forfatter | Utgivelsesår | antall sider | 

OAI-PMH  
Nasjonalbibliotekets eksterne OAI-PMH tjeneste for utlevering av metadata 

Wowza
Wowza brukes til å strømme video og audio over protokoller som RTMP, RTSP og HLS. 
Dokumentasjon

Downloader Service
Tjeneste for å generere PDF
Dokumentasjon

IIIF
International Image Interoperability Framework: Image API 1.0
Dokumentasjon

  De  dataene som blir tilgjengelig under hackaton,  er lisensiert under Creative Commons Public Domain  

samlingen nettsidene