Småtrykk

Kontakt:
Tlf: 23 27 60 66
E-post: spesiallesesalen@nb.no

Småtrykk er trykksaker utgitt av en institusjon, organisasjon, forening eller et firma beregnet på massespredning. Eksempler på slike trykksaker er kataloger, programmer, brosjyrer, kalendere, rundskriv, løpesedler, flyveblader, reklametrykk og etiketter. 

Samlingen inneholder trykksaker fra 1600-tallet og frem til i dag. Spesielt godt dekket er menyer, jernverkskataloger, bokauksjons- og bibliotekkataloger, kunstkataloger, bedrifts-, organisasjons- og institusjonspublikasjoner, reiselivs- og turistbrosjyrer samt politisk materiale/valgmateriale.

Tilgang
Småtrykk er ikke søkbart i bibliotekets kataloger. Materialet kan brukes på lesesal etter avtale.

Kopier
Digitale kopier leveres når det ikke er hindringer på grunn av opphavsrett. Pris på forespørsel.

samlingen nettsidene