Plakater

Kontakt:
Tlf: 23 27 60 66
E-post: Spesiallesesalen@nb.no

Nasjonalbiblioteket har plakater fra 1700-tallet og frem til i dag. Plakatsamlingen består blant annet av politiske plakater, produktreklame, turist- og forlagsplakater. Tematiske samlinger finnes for teater, pop og rock, film og nazisme og motstandskamp.

Tilgang
Deler av samlingen er søkbar i Nasjonalbibliotekets katalog. Originalmateriale kan brukes på spesiallesesalen  etter avtale

Kopier
Digitale kopier leveres når det ikke er hindringer på grunn av opphavsrett. Pris på forespørsel.

samlingen nettsidene