Musikk

Kontakt:
Spesiallesesalen for film og musikk
Tlf. 23 27 61 60
E-post: musikk@nb.no

Nasjonalbibliotekets samling av musikk er landets største og dokumenterer særlig norsk musikk i bred forstand med hensyn til genrer, perioder og formater.

Samlingen inneholder lydopptak, notetrykk, musikkmanuskripter, bøker, tidsskrifter, dokumentasjon og arkiver etter privatpersoner og organisasjoner.

  • Som arkiv for norsk jazz formidler Nasjonalbiblioteket kunnskap om jazzens historie i Norge, samt samler og sikrer historisk materiale som dokumenterer norsk jazzhistorie.
  • Som arkiv for norsk vise- og sangtradisjon driver Nasjonalbiblioteket med faglig formidling av eldre folkeviser og litterære sanger, gamle slagere, revyviser og låttekster, så vel som vår samtids viser.
  • Nasjonalbiblioteket er det nasjonale arkivet for norsk populærmusikk. Samlingene består av privatarkiver og dokumentasjon, publikasjoner og trykksaker, foto, film og lydfestinger, master- og produksjonsbånd. Arkivet fungerer som fjernarkiv for Rockheim, det nasjonale museet for populærmusikk.
  • Dokumentasjon av norsk folkemusikk er en av Nasjonalbibliotekets arkivoppgaver. Forskning og formidling gjøres med basis i et lydarkiv bestående av titusener av opptak samlet gjennom feltarbeid.
  • NB noter er Nasjonalbibliotekets publiseringstjeneste for norsk samtidsmusikk.»

Tilgang
Musikkmaterialet er tilgjengelig for publikum i Henrik Ibsens gate 110. Det meste av materialet må forhåndsbestilles. Materialet som ikke lånes ut, kan brukes i egne lytterom og studieplasser. Lytterom kan forhåndsbestilles.

Søk etter musikk i det digitale biblioteket

 

 
 

Samlingen Nettsidene