Bøker

Kontakt:
Tlf: 23 27 60 11
E-post: veiledning@nb.no

Samlingen omfatter bøker utgitt i Norge, bøker av nordmenn utgitt i utlandet og bøker om nordmenn, Norge eller norske forhold utgitt i utlandet. I tillegg har vi samlinger med utenlandsk litteratur.

Bøker er søkbare i  det digitale biblioteket og i Oria og lånes ut når det finnes flere eksemplarer. Materialet som ikke lånes ut kan brukes på lesesal.

Oversikt over nye norske og norskrelaterte bøker i samlingen finnes i Nyhetsliste for Norsk bokfortegnelse

Bokhylla
Bokhylla-avtalen sikrer brukere med norsk IP-adresse fri digital tilgang til alle bøker utgitt i Norge fra 1900 til og med 2000. Tjenesten vil være komplett i 2017, og vil da inneholde ca 250 000 bøker.

De første norske bøkene
De to første bøkene utgitt i Norge er Breviarium Nidrosiense  og Missale Nidrosiense , begge fra 1519. Bøkene skulle dekke den katolske kirkes behov for enstandardisert liturgi.

Den første boken som ble trykket i Norge var en almanakk for 1644: En Ny Allmanach paa det Aar effter Jesu Christi Fødsel, 1644 – utgitt av Tyge Nielszøn i Christiania i 1643. Denne boken inngår i Nasjonalbibliotekets samling, som til sammen rommer nærmere 1,5 millioner bøker.

samlingen nettsidene