Bilder

Kontakt:
Tlf: 23 27 60 66
E-post: Spesiallesesalen

Samlingen inneholder mangfoldiggjorte bilder i forskjellige medier og genrer og fra alle perioder: grafiske trykk, illustrasjoner, postkort og fotografier. Kjernen i samlingen består av publiserte bilder, men den inneholder også forelegg og upubliserte fotografier.  

Nasjonalbiblioteket er en nasjonal fotobevaringsinstitusjon og bidrar til bevaring av andre institusjoners bildesamlinger.

Tilgang
Originalmateriale kan brukes på spesiallesesalen etter avtale.

Digitale kopier
Digitale kopier av arkivmaterialet leveres når det ikke er hindringer på grunnopphavsrett. Pris på forespørsel. 

Søk på bilder i det digitale biblioteket

Samlingen Nettsidene