Aviser

Nasjonalbibliotekets avissamling er så godt som komplett fra 1763 og fram til i dag. Samlingen består av ca 50 000 bind, og inneholder både riksaviser og lokalaviser.

Kontakt:
E-post: avis@nb.no
Telefon: 75 12 11 32

Digitale aviser
Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen. Hele samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket.
Noen aviser kan også vises fram gratis i alle norske bibliotek .

Aviser på mikrofilm
Nasjonalbiblioteket har de fleste årganger av norske aviser på mikrofilm. Disse er tilgjengelige ved Nasjonalbibliotekets lesesal i Oslo. Brukere andre steder i landet kan bestille mikrofilm via sitt lokale bibliotek.
En del årganger av utenlandske aviser eies i original, mens noen er på mikrofilm.

Vi søker alltid å hindre unødig slitasje på originalmaterialet, da dette finnes kun i ett eksemplar, og er uerstattelig. Vi ønsker derfor fortrinnsvis å benytte oss av mikrofilm og allerede skannede eksemplarer der det er mulig. Det vil si at vi i utgangspunktet begrenser skanning fra originalavis til prosjekter som krever fotokvalitet – eksempelvis illustrasjoner til bokutgivelser, utstillinger og lignende formål.

Finn det du leter etter.
For hjelp og veiledning med å finne det du leter etter, kan du ta kontakt med ditt lokale bibliotek, Veiledningen på Nasjonalbiblioteket eller bestille fra Nasjonalbibliotekets avistjeneste .

Det er per i dag fire forskjellige alternativer for bestilling av avismateriale:

  1.  Tilgang i bibliotek.

  2.  Papirutskrift (lesbar kvalitet).

  3.  Digital fil fra scannet materiale (lesbar kvalitet).

  4.  Avfotografering av originalavisen.

For å motta digitale filer: Innhent tillatelse fra rettighetshaver
For å motta digitale filer (skann) fra aviser som er nyere enn 1920, må det innhentes tillatelse fra rettighetsinnehaver. Ta kontakt med avisen(e) det gjelder – for eksempel per telefon, og bekreft tillatelsen på bestillingsskjemaet, eller eventuelt per mail til Avistjenesten.

Vi jobber for tiden med å innhente tillatelse til dette på vegne av våre bestillere, foreløpig har vi kun dette fra Dagsavisen/Arbeiderbladet.

Bestille
Nasjonalbiblioteket leverer analoge og digitale kopier av avisartikler og avissider. For digitale kopier fra årganger nyere enn 1922 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant.

Bestill via skjemaet her

Priser

  *   Søk i avistjenesten                                             GRATIS

  *   Tilgang i norske bibliotek                                    GRATIS

  *   Mikrofilmlån til bibliotek                                      GRATIS

  *   Digital fil i lesbar kvalitet                                     Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 per side (inkl. mva.)

  *   Papirutskrift i lesbar kvalitet                                Kr. 75 i ekspedisjonsgebyr + 12,50 kr. per side (inkl. mva.)

  *   Digital fil i fotokvalitet                                         Kr. 435 (inkl. mva.)

Avisbestillinger sendes avis@nb.no .

Søk i aviser i det digitale biblioteket

samlingen nettsidene