Samlingen

Har du spørsmål?
Se inngang for de
enkelte materialtyper
for kontaktinformasjon

Nasjonalbibliotekets samling inneholder bøker, tidsskrifter, musikk, film, radio- og TV-programmer, bilder, fotografi, teatermateriale, kart, plakater, aviser, håndskriftsamlinger og spesialsamlinger med bøker.

Formidling
Store deler av Nasjonalbibliotekets samling er digitalisert og kan ses på nett. Det gis også tilgang til samlingen på lesesalen og gjennom utlån i Henrik Ibsens gate 110. Samlingen formidles også gjennom utstillinger, konferanser og arrangementer.

Bevaring
Samlingen består av pliktavleverte dokumenter, historiske samlinger, deponert materiale, gaver og innkjøpt materiale. Samlingen skal sikres optimal levetid og Nasjonalbiblioteket arbeider derfor med forbyggende bevaring, aktiv konservering og restaurering samt produksjon av kopier.

Middelalder og nåtid
De eldste dokumentene i Nasjonalbibliotekets samling er Magnus Lagabøters Landslov fra begynnelsen av 1300-tallet og Psalteriet (Davids salmer), en bønnebok fra Kvikne kirke i Hedmark. Den eldste delen av Psalteriet ble sannsynligvis til på 1200-tallet. Sammen med dokumenter fra vår tid er dette viktige deler av kulturarven. Alt blir tatt vare på for fremtiden. 

Samlingen Nettsidene