Dokumentarv i Nasjonalbiblioteket

Norges dokumentarv er et register over unike dokumenter som på hver sin måte representerer viktige personer eller hendelser i landets historie. Registeret inneholder alt fra arkiver etter kjente personer som Ivar Aasen og Edvard Grieg, til Roald Amundsens film fra sydpolen og radioopptaket av kampen Norge-England i 1981. Målet er å synliggjøre norsk kulturarv, og å gjøre den tilgjengelig for alle. Dokumentarven utgjør den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, Verdens dokumentarv.

Nasjonalbiblioteket har i dag 16 dokumenter i det norske registeret. Tre av disse står også på UNESCOS internasjonale liste.

Se Nasjonalbibliotekets dokumenter på Norges dokumentarv

Se Nasjonalbibliotekets dokumenter på Verdens dokumentarv

samlingen nettsidene