Nasjonalbibliotekets magasiner

Nasjonalbiblioteket har fire store magasin: tre tradisjonelle magasin som til sammen rommer omkring 100 000 hyllemeter og et automatlager med plass til 1,5 millioner bøker.

Sikringsmagasin i fjell
Sikringsmagasinet i Mo i Rana er bygd inn i fjell. Fjellet holder en konstant temperatur på 8 °C. Magasinet trenger derfor ingen oppvarming eller avkjøling. Den relative luftfuktigheten holdes på 35%.
All luft, dvs. 16 000 m3, blir skiftet ut hver time. Den nye lufta som går inn i magasinet, inneholder 90 % resirkulert og 10 % frisk luft. Magasinet inneholder ett eksemplar av alt pliktavlevert materiale utgitt etter 1990, samt historiske samlinger. Utbygging av fjellanlegget er under planlegging.

Digitalt sikringsmagasin
Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin inneholder både digitalisert materiale og materiale som er født digitalt; det vil si digitalt avlevert. Per november 2013 er lagringskapasiteten på 15 PetaByte. Alle bevaringsfiler lagres i tre kopier fordelt på to ulike teknologiplattformer og to ulike lokasjoner.

Nitratfilmmagasinet
I Mo i Rana finnes det også et eget sikringsmagasin for nitratfilmmateriale. Bygningen inneholder nitratfilm og fotonegativer på nitratbase. Materialet er svært brannfarlig: Konstruksjon og bygningsmaterialer er valgt ut fra brannvernhensyn. Magasinet er delt inn i 36 celler som kan ta inntil 1500 kg film hver. Klimaet i nitratfilmmagasinet tilsvarer 8 °C og 50 % relativ fukt.

Automatlager
Automatlageret er et heilautomatisert anlegg for uttak og lagring av stålkasser. Lageret rommer samlingen til Depotbiblioteket, det vil si utlånsmateriale. Anlegget har plass til om lag 41 500 kasser. Kassene kan til sammen romme ca 1 500 000 dokumenter. Automatlageret er plassert i Mo i Rana. Et nytt automatlagerbygg skal ferdigstilles i første kvartal 2014.

Underjordisk magasin
Magasinet ved Nasjonalbiblioteket i Oslo har materiale fordelt på 30 000 hyllemeter og mer enn 300 skap av ulike typer. Magasinet er i hovedsak et bruksmagasin, det vil si at materialet i magasinet kan brukes på lesesal.

Samlingen Nettsidene
  • Nasjonalbibliotekets magasiner