Bevaring

Nasjonalbiblioteket er et nasjonalt kompetansesenter innen digital og analog bevaring, konservering og restaurering av alle medietyper. Vi svarer på spørsmål knyttet til bevaring og restaurering.

samlingen nettsidene