Purring
  • Du får en beskjed med varsel to dager før ditt lån forfaller med oversikt over lånt materiale med dato for når det skal leveres.
  • Samme dag som lånet forfaller får du en ny beskjed.
  • Første påminnelse kommer 14 dager etter at lånet har forfalt.
  • 14 dager etter første påminnelse mottar du varsel om faktura, før den faktiske fakturaen kommer i posten.  
  • Inntil saken er avklart er det ikke mulig å bestille eller låne annet materiale.
  • Hvis du leverer materialet trenger du ikke betale fakturaen.
  • Er det lånte materialet tapt kan du betale fakturaen via din bank eller på Nasjonalbiblioteket.

Har du spørsmål om lån, fornyelse eller krav er du velkommen til å ta kontakt på utlaanet@nb.no eller på telefon: 23 27 60 12.

Samlingen Nettsidene