Lånekort

Tlf: 23 27 60 12
E-post: Utlånet

Alle som har fylt 18 år og som er bosatt i Norge, kan få lånekort ved å vise gyldig legitimasjon, fylle ut et registreringsskjema og bekrefte at man vil overholde bibliotekets utlånsreglement .  

Har du et lånekort eller studentkort fra et annet bibliotek, kan dette brukes på Nasjonalbiblioteket. Du må allikevel registrere deg i vårt låntakerregister før du kan bruke lånekortet hos oss.

Personer mellom 16 og 18 år kan få lånekort uten hjemlånsrett.

Institusjoner uten eget bibliotek kan få lånekort.

Samlingen Nettsidene