Lån til utstillinger

Nasjonalbiblioteket har som oppdrag å sikre trygg langtidsbevaring av pliktavleverte dokumenter og upublisert materiale av vesentlig betydning for norsk kulturhistorie. Når forholdene ligger til rette for det, låner vi ut dokumenter fra samlingen til utstillinger i Norge og i utlandet. Institusjonen som søker om lån, må oppfylle krav til sikkerhet og bevaring. I tillegg vurderes dokumentets tilstand, hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre utlånet, og om utlån vil være til hinder for annen forskning og formidling.

Søknad om lån må være mottatt i Nasjonalbiblioteket senest tre måneder før utstillingsåpning. Hvis søknaden godkjennes, utarbeides en skriftlig kontrakt.

Ta kontakt med Nasjonalbiblioteket for hjelp og veiledning i forhold til utvelgelse av materialet. Konkrete forespørsler om utstillingslån kan sendes til: utstillingslan@nb.no

samlingen nettsidene