Hentetider
  • Materiale bestilt før kl. 9.15 er tilgjengelig etter kl. 11.00.
  • Materiale bestilt mellom 9.15 og 12.15 er tilgjengelig etter kl. 14.00.
  • Materiale bestilt etter kl. 12.15 er tilgjengelig etter kl. 11.00 neste dag.
  • Det er ikke bokhenting på lørdag. Materiale bestilt etter kl. 12.15 på fredag er klart til mandag kl. 11.
  • For materiale til bruk på Spesiallesesalen gjelder andre hentetider.
samlingen nettsidene