Hentetider

Materiale bestilt før kl. 9.15 er tilgjengelig etter kl. 12.00.

Materiale bestilt mellom 9.15 og 12.15 er tilgjengelig etter kl. 15.00.

Materiale bestilt etter kl. 12.15 er tilgjengelig etter kl. 12.00 neste dag.

Det er ikke bokhenting på lørdag. Materiale bestilt etter kl. 12.15 på fredag er klart til mandag kl. 12.00.

For materiale til bruk på Spesiallesesalen gjelder andre hentetider.

samlingen nettsidene