Taledatabasar

Denne sida inneheld informasjon om og lenkjer for nedlasting av taledatabasar som Språkbanken distribuerer.

.

NB Tale - 2015-01-09

NB Tale er ein akustisk-fonetisk taledatabase for norsk. Databasen inneheld opptak av 380 talarar fordelte på 24 taleregionar. Kvar talar har lese inn 20 setningar. Databasen er produsert for Nasjonalbiblioteket av Lingit AS i Trondheim. Del I av databasen inneheld opptak av 240 informantar, mens del II inneheld opptak av 140 informantar.

Teknisk og praktisk informasjon om databasen kan lastast ned separat. Les dette dokumentet (pdf) for ein kortfatta introduksjon til denne ressursen.

.

Taledatabasar for norsk, opphavleg produsert av NST

Delvis på grunn av det store volumet er materialet splitta opp. Dei ulike arkiva reflekterer i nokon grad også naturlege einingar (deldatabasar).

Alle taledatabasane vart opphavleg produserte av Nordisk språkteknologi holding AS (NST). Dei kan nyttast fritt til alle språkteknologiske føremål.

Spørsmål og attendemeldingar i samband med desse databasane kan sendast til sprakbanken@nb.no .

Taledatabasar for svensk, opphavleg produsert av NST

Taledatabasar for dansk, opphavleg produsert av NST

samlingen nettsidene