Taledatabasar

Denne sida inneheld informasjon om og lenkjer for nedlasting av taledatabasar som Språkbanken distribuerer.

.

NB Tale - del II - 2015-01-09

NB Tale er ein akustisk-fonetisk taledatabase for norsk. Databasen inneheld opptak av 380 talarar fordelte på 24 taleregionar. Kvar talar har lese inn 20 setningar. Databasen er produsert for Nasjonalbiblioteket av Lingit AS i Trondheim. Heile del I av databasen er inkludert i del II.

Teknisk og praktisk informasjon om databasen kan lastast ned separat. Les dette dokumentet (pdf) for ein kortfatta introduksjon til denne ressursen.

.

Taledatabasar for norsk, opphavleg produsert av NST

Delvis på grunn av det store volumet er materialet splitta opp. Dei ulike arkiva reflekterer i nokon grad også naturlege einingar (deldatabasar).

Alle taledatabasane vart opphavleg produserte av Nordisk språkteknologi holding AS (NST). Dei kan nyttast fritt til alle språkteknologiske føremål.

Spørsmål og attendemeldingar i samband med desse databasane kan sendast til sprakbanken@nb.no .

Taledatabasar for svensk, opphavleg produsert av NST

Taledatabasar for dansk, opphavleg produsert av NST

samlingen nettsidene