Forskarplassar

Nasjonalbiblioteket tilbyr forskarplassar i Henrik Ibsens gate 110.
Her får du tilgang til ei unik samling i eit inspirerande forskarmiljø. Vi tilbyr og utvida veiledning frå eit spesialisert personale. Fristen for å søkje forskarplass i høstsemesteret 2013 er 15. juni, for vårsemestret 2014 1. desember. Du får svar innan to veker etter søknadsfristen har gått ut.

Søknadskjema finn du her:
Søknadsskjema
eller i Resepsjonen i 1. etasje.

Forskarplassane vert tildelte til:

  • Brukarar som i lengre periodar arbeider vitskapleg med Nasjonalbibliotekets materiale.
  • Brukarar som har skriveoppdrag for forlag/utgjevarar, eller som på andre måtar arbeider profesjonelt med bibliotekmaterialet.
  • Du vert tildelt plass for 6 månader, og må deretter søkje på nytt. Det er mogleg å fornye for inntil 2 år.
  • Om du har behov for ein plass i under 6 månader finst det reserverte forskarplasser på den store lesesalen.

Reglar for bruk:

  • Brukaren må nytte plassen jamleg, vanlegvis minst éin gong i veka.
  • Ved fråvær over lengre tid, gjer ein biblioteket beskjed om dette.
  • Frå eigen pc får de tilgang til Nasjonalbibliotekets e-ressurser som Retriever, Idunn, Ordnett, JSTOR, Ebrary og andre databaser og e-tidsskrift. Sjå oversikt over e-ressursar
  • Plassen er tilgjengeleg for bruk i opningstidene til biblioteket.
  • Ein må signere på ein avtale om bruk ved utlevering av nøkkel.
samlingen nettsidene