Forskarplassar

Nasjonalbiblioteket tilbyr forskarplassar i Henrik Ibsens gate 110.
Her får du tilgang til ei unik samling i eit inspirerande forskarmiljø.

Plassar vert tildelte til:

  • Brukarar som i lengre periodar arbeider vitskapleg med Nasjonalbibliotekets materiale.
  • Brukarar som har skriveoppdrag for forlag/utgjevarar, eller som på andre måtar arbeider profesjonelt med bibliotekmaterialet.

Du vert tildelt plass for 6 månader, og må deretter søkje på nytt. Det er mogleg å fornye for inntil 2 år.
Fristen for å søkje forskarplass er 15. november for høstsemestret og 15. mai for vårsemestret. Du får svar innan tre veker etter søknadsfristen har gått ut. Om du har behov for ein plass i under 6 månader finst det reserverte forskarplasser på den store lesesalen.

Vi tilbyr eit bokskap til din disposjon. Du kan velje mellom 24 plassar som er fordelt på store og øvre forskarsal. I tillegg har vi 4 kontor som delast ut etter spesiell grunngjeving. Skulle det vere fullt på forskarsalane er det mogleg å nytte reserverte forskarplassar på den store lesesalen.

Plassen er tilgjengeleg for bruk i opningstidene til biblioteket.

Ein må signere på ei avtale om bruk ved utlevering av forskarkort. Forskarkortet skal innleverast ved opphøyr av plassen.

Søknadskjema finn du her:
Søknadsskjema
eller i Resepsjonen i 1. etasje.

Velkomen som søkjar!

samlingen nettsidene