Reglement for spesiallesesalen

Bemerk at materialet er gammelt, sårbart eller uerstattelig og at det derfor må behandles med den største forsiktighet. Det er ikke tillatt å ta noe materiale ut av spesiallesesalen. Ved bruk av materialet må det alltid tas hensyn til opphavsretts- og personvernlovgivningen.

 • Vesker, PC-vesker og yttertøy skal ikke tas med inn
 • Egne bøker og papirer kan kun tas med i begrenset omfang og i Nasjonalbibliotekets gjennomsiktige bæreposer
 • Mobiltelefoner skal slås av eller stå i stille-modus
 • Alle typer mat og drikke er forbudt på lesesalen
 • Alle brukere må ha lånekort ved Nasjonalbiblioteket for å få utlevert materiale
 • Lesesalspersonalet kan bestemme at materialet kun kan benyttes på bestemte plasser, eller at hansker, pute eller leseslynge må benyttes ved bruk av spesielt sårbart materiale
 • Kun blyant må brukes som skriveredskap. Tusj, kulepenn, fyllepenn etc. må ikke ligge nær utlevert materiale
 • Materialet skal ikke benyttes som skriveunderlag
 • Papirenes orden må ikke forandres, og papirer som ønskes kopiert må ikke tas ut av sammenhengen. Kontakt lesesalspersonalet ved behov for kopiering
 • Fotografering til privat bruk med digitalt kamera/mobiltelefon må avklares med lesesalspersonalet i hvert enkelt tilfelle. Det samme gjelder alle typer scanning eller lignende. Det er ikke tillatt å bruke blits og fotolamper. Bruk av kamerastativ må avklares særskilt
 • Materialet skal samles i emballasjen ved fravær fra plassen
 • Vi ber om at brukerne uoppfordret viser frem sin åpnede bærbare PC og egne papirer før de forlater lesesalen

Brukere som er til sjenanse for andre kan bli bortvist fra spesiallesesalen.

Samlingen Nettsidene