Bruk av bokhylla.no i utlandet

Bokhylla.no er en nettjeneste som gir brukere med norske IP-adresser tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. I henhold til avtalen med Kopinor som ligger til grunn for tjenesten, kan brukere uten norsk IP-adresse søke om tilgang for særskilte bruksformål, i hovedsak forskning, utdanning og profesjonell oversettervirksomhet. Tilgang gis vanligvis for en periode på 6 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Utfylt og signert søknadsskjema sendes til bokhyllatilgang@nb.no

samlingen nettsidene