Tidligere tiders møteplasser: Ballkort og teaterslag i Nasjonalbiblioteket
08. november 2012

Hvordan møttes ungdom fra de finere kretser i det 19. århundre? Man kunne ikke omgås fritt med det annet kjønn, men kunne møtes på ball eller i teateret og opprettholde kontakten ved brevveksling.  Ballkort var viktige. De inneholdt oversikt over dansenes rekkefølge og innlagte pauser. Kortene ble fylt ut slik at man visste hvem neste dans skulle danses med.

Temaet for Arkivdagen 2012, lørdag 10. november, er «Møteplasser». Nasjonalbiblioteket viser frem vakre ballkort, visittkortalbum og brev som eksempler på hvordan møter kunne finne sted i «gamle» dager.
Ikke alle møter skjedde i fred og fordragelighet. Materialet Nasjonalbiblioteket har valgt å vise fra Teatersamlingen har tema «Teaterslag og pipekonserter i norsk teater».

Flere av «slagene» inntraff i forbindelse med stridsspørsmål, ikke bare i teatret, men også i forbindelse med hendelser som grep dypt inn i norsk politisk historie og kultur: Riksmålsstudentene protesterte i Det Norske Teatret i 1913 ved oppførelsen av «Jeppe» på «maulet» - det vil si på nynorsk. Da Nationaltheatret oppførte Pär Lagerkvists Bøddelen i 1935, ble det konfrontasjon mellom nazi-sympatisører og opponentene deres. Det finnes flere andre eksempler, som tumultene i Strömbergs Teater i 1827 ved oppførelsen av Fredsfesten og «Campbeller-slaget» i Christiania Theater med Wergelands tilhengere mot «danomanene». I Nasjonalbiblioteket vil man på Arkivdagen 2012 få se flere objekter knyttet til teaterslagene, som scenebilder, rollefotos, tekst til skuespill, karikaturtegninger og teaterplakater.
 

Tid: Lørdag 10. november kl. 13.00 (presis)-14.30
Sted: Nasjonalbibliotekets spesiallesesal, Henrik Ibsens gate 110, Solli plass

Her finner du mer informasjon om Arkivdagen
For mer informasjon, kontakt:
Pressekontakt i Nasjonalbiblioteket Nina Mari Bræin, telefon: + 47 23 27 62 14,  mobil: +47 95 15 09 12, e-post: nina.brain@nb.no

Samlingen Nettsidene