Seminar i Nasjonalbiblioteket: Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914
14. mai 2014

Torsdag 15. mai, på 100-årsdagen for åpningen av jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, samles forskere fra inn- og utland for å diskutere utstillingen som mediebegivenhet og nasjonsbygger.

Slik 2014 er året for markering av Grunnlovens 200-årsjubileum, var det i 1914 en storstilt feiring av 100-årsjubileet. Den gang tok feiringen form av en stor utstilling, etter modell av den internasjonale utstillingstradisjonen, der publikum skulle få presentert det beste og mest moderne fra alle samfunnets virkeområder. Jubileumsutstillingen på Frogner satte denne utstillingsmalen inn i en eksplisitt nasjonsfeirende ramme, og ble viktig arena for formulering av norsk nasjonal identitet, bare ni år etter at Norge var blitt selvstendig.

På seminaret presenterer og diskuterer forskere den store Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 som mediebegivenhet og nasjonsbygger. Samtidig lanseres en bok om Jubileumsutstillingen av professor Espen Ytreberg. Seminaret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for medier og kommunikasjon og Nasjonalbiblioteket.

Seminar om Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914

Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
Tid: Torsdag 15. mai kl. 10:30–16:30

Program:
Kl. 10.30 Velkommen

Kl. 10.45 Espen Ytreberg, UiO: Omvisning i utstillingsbyen
Kl. 11.30 Harald Østgaard Lund, Nasjonalbiblioteket: Presentasjon av Nasjonalbibliotekets materiale om utstillingen
Kl. 12.00 Pause
Kl. 12.30 Anders Ekström, Uppsala Universitet: Mediene og utstillingstradisjonen
Kl. 13.15 Forfatter Hilde Østby leser fra et kommende romanprosjekt der Jubileumsutstillingen inngår
Kl. 13.30 Siv Frøydis Berg, Nasjonalbiblioteket: Teknologiske framtidsvisjoner på 1914-utstillingen
Kl. 14.15 Pause med kaffe
Kl. 14.45 Paneldebatt om Kongolandsbyen
Deltakere: Håkon Gundersen (Morgenbladet), Rune Berglund Steen (Antirasistisk Senter), Michelle Tisdel (Nasjonalbiblioteket) og Espen Ytreberg (UiO)
Kl. 16.00 Filmvisning: Jubilæumsutstillingen 1914. Innledning ved professor Ove Solum, UiO. Stumfilmmusikk ved Kjetil Schjander-Larsen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Professor Espen Ytreberg, UiO, e-post: espen.ytreberg@media.uio.no , mobil: 906 41 319
Seksjonsleder Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket, e-post: arthur.tennoe@nb.no , telefon: 23 27 60 64, mobil: 954 21 444
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , tlf.: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

Påmelding

Bilder kan lastes ned fra nb.no . Her finner du også filmen Jubilæumsutstillingen 1914 .

Samlingen Nettsidene