Pressemelding: Seminar i Nasjonalbiblioteket «Fotografi – føringer og frihet». Om Sidsel Jakhelln Sembs fotoarkiv
21. mars 2014

Sidsel Jakhelln Semb har donert bilder fra sitt 50-årige virke som fotograf til Nasjonalbiblioteket. På seminaret «Fotografi – føringer og frihet» tar vi utgangspunkt i noen av bildene hennes for å belyse spenningsfeltet mellom fotografens kreativitet og oppdragsgiverens rammer. Inviterte foredragsholdere er Toppen Bech og Morten Krogvold.

Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
Tid: Onsdag 26. mars kl. 12:30–15:15

Sidsel Jakhelln Semb startet sitt virke som profesjonell fotograf i 1964, i en tid hvor yrket var dominert av menn. Etter ett år med kunststudier i Paris og to år med fotoutdanning i München, arbeidet hun i fire år hos fotograf Øiesvold i Oslo. I 1968 startet hun som selvstendig fotograf samme sted.

Sidsel Jakhelln Semb har hatt oppdrag for en rekke ukeblader og tidsskrifter, vært bilderedaktør, og levert omfattende bildemateriale til store familieverk og andre bøker. Motivene har inkludert moter og mat, gjenstander og interiører, og portretter av en rekke kjente og ukjente personer. Hun har produsert svært mange fotografier av barn og voksne i ulike situasjoner. Et av hennes mest spesielle fotografier har hun tatt idet hun føder sin egen datter. Jakhelln Semb er fremdeles aktiv, og arbeider i dag digitalt.

For et par år siden bestemte Sidsel Jakhelln Semb seg for å donere sitt fotoarkiv til Nasjonalbiblioteket. Første del av overleveringen har funnet sted og omfatter flere tusen fargedias tilbake til midten av 1960-tallet. Svart-hvitt-materialet, som ligger hennes hjerte nærmest, vil bli overført på et senere tidspunkt. Arkivet inneholder publiserte versjoner av ulike motiver, men også ikke-publiserte og frasorterte eksponeringer. Slik avspeiler arkivet fotografens fremgangsmåte og fotografiske valg, samtidig som fremtidige brukere vil ha tilgang til mange motiver for kulturhistorisk forskning og publisering.

På seminaret onsdag 26. mars viser Nasjonalbiblioteket flere av Jakhelln Sembs fotografiske verk, samt et utvalg av materiale hentet fra arkivet hennes. Arkivmaterialet hun har gitt til Nasjonalbiblioteket kan brukes som utgangspunkt for å belyse det spenningsfeltet de fleste profesjonelle fotografer står i, mellom egen kreativitet på den ene siden og mer eller mindre stramme rammer fra oppdragsgivere på den andre.

Toppen Bech, som i en årrekke har forholdt seg til fotografer, både som kollega, oppdragsgiver og som fotografisk «objekt», bidrar til seminaret sammen med Morten Krogvold, fotograf og kanskje Norges fremste forkjemper for kreativt fotografi. Fra Nasjonalbiblioteket bidrar seksjonsleder Arthur Tennøe som åpner seminaret, forskningsbibliotekar Jens Petter Kollhøj som gir en kort presentasjon av arkivet, og forskningsbibliotekar Kristin Aasbø som holder seminarets innledning og samtaler med Sidsel Jakhelln Semb om hennes arbeidserfaringer.

For ytterligere informasjon og påmelding, kontakt:
Forskningsbibliotekar Jens Petter Kollhøj, e-post: jenspetter.kollhoj@nb.no , telefon: 23 27 60 61
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

Sidsel Jakhelln Sembs selvportrett fra 1968 er tilgjengelig på nb.no .

samlingen nettsidene