Pressemelding: NASJONALBIBLIOTEKET FEIRER GRUNNLOVEN Utstilling – Seminar – Publikasjoner – 1814-bibliografi – Digitalisert 1814-materiale
29. januar 2014

Torsdag 30. januar åpner statssekretær Knut Olav Åmås utstillingen Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år i Nasjonalbiblioteket. Den digitale utstillingen viser 200 bilder med motiver og symboler som har bidratt til å forme forestillinger om et nasjonalt fellesskap i den norske befolkningen fra 1814 og frem til i dag.

Grunnloven, flagg, bygninger, 17. mai, landskap og folkeliv er motiv som går igjen i bildene.

– Bildene vi viser i utstillingen vil vekke gjenkjennelse hos folk flest, sier seksjonsleder i Nasjonalbiblioteket Arthur Tennøe. Fra Nasjonalbibliotekets samling har vi funnet frem litografier og fotografier, bilder som er trykket i bøker og tidsskrifter, postkort og mye mer. Felles for bildene er at de har hatt stor utbredelse og viser motiver mange har vært i kontakt med og hatt et forhold til. Bildene er blitt symboler som har bygget og feiret det norske fellesskapet, men som også har vært brukt i forsøk på å endre og problematisere det samme fellesskapet, sier Tennøe.

I tillegg til den digitale utstillingen viser vi noe av originalmaterialet som ligger til grunn for de digitale bildene. Dette materialet stilles ut i et annet rom og vil skiftes ut jevnlig gjennom utstillingsperioden. Utstillingen står i Nasjonalbiblioteket til 5. september. I tilknytning til utstillingen er det laget en plakat som tilbys bibliotekene.

Nasjonalbiblioteket feirer også Grunnlovsjubileet med seminar, bokutgivelser, nyrestaurert film og en egen 1814-bibliografi. I tillegg er en stor mengde relevant materiale fra Nasjonalbibliotekets samling digitalisert og tilgjengeliggjort for publikum på en egen nettside. 

Seminar: Grunnlovsjubilering og feiringstid
Torsdag 6. februar vil Nasjonalbiblioteket rette søkelyset mot selve grunnlovsfeiringene i seminaret Grunnlovsjubilering og feiringstid. Hva skjer når nasjoner feirer? Hva er en feiring, egentlig?I et internasjonalt perspektiv er oppslutningen om den norske nasjonaldagen unik. Men hvorfor? Våre måter å feire Grunnloven på, tematiseres ut fra kulturhistoriske, retoriske, teologiske, sosiologiske og sosialantropologiske perspektiv. Etableringen av feiringspraksiser knyttes til tidligere fortellinger om det nasjonale, til historiske steder, monumenter, taler, sanger og ikke minst til feiringen av nasjonaldagen, 17. mai. Stortingspresident Olemic Thommessen åpner seminaret, og Black Debbath fremfører grunnlovsjubileumsrock.

Program for seminaret og informasjon om foredragsholderne finner du her: Grunnlovsjubilering og feiringstid .

Publikasjoner
Årets første nummer av skriftserien Bibliotheca Nova er en rikt illustrert artikkelsamling som tematiserer etablering og bruk av nasjonale symboler og nasjonale feiringspraksiser. Nummeret distribueres til alle landets bibliotek. En ambisjon er å inspirere bibliotekene til egne grunnlovsmarkeringer med utgangspunkt i egne samlinger.

Nasjonalbiblioteket planlegger dessuten to bokutgivelser i forbindelse med Grunnlovsjubileet. I april lanseres kildesamlingen “Like a herd of cattle”. Parliamentary and Public Debates regarding the Cession of Norway, 1813–1814, og til høsten utgis monografien Propagandakrigen om Norge 1812–1814. Ansvarlig for begge bøkene er forskningsbibliotekar Ruth Hemstad, henholdsvis som redaktør og forfatter. Hemstad er også ansvarlig for Nasjonalbibliotekets 1814-bibliografi .

Digitalisert materiale tilgjengelig for alle  
Nasjonalbiblioteket har digitalisert og gjort tilgjengelig aviser fra 1814, portretter av eidsvollsmenn, postkort fra hundreårsjubileet i 1914, prospekter av Eidsvollsbygningen, 1814-relaterte håndskrifter, grunnlovsplakater og andre bilder knyttet til hendelsene i 1814. En oversikt over dette finnes på nettsiden Grunnlovsjubileet 1814–2014 .

Flere filmer fra jubileumsfeiringen i 1914 er digitalisert og lagt ut på nb.no: Eidsvoll 1914, Omkring jubilæumsustillingens aapning og Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Den siste av filmene er også nyrestaurert. Filmene er også en del av European Film Gateways 1914-prosjekt .

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

Samlingen Nettsidene