Pressemelding: 70 bibliotek får støtte til utviklingsprosjekter
09. desember 2013

Nasjonalbiblioteket deler ut 16,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i fag- og folkebibliotek for 2014. Av de til sammen 159 søknadene som kom inn, ble 70 innvilget støtte. Ytterligere 12,1 millioner kroner vil tildeles i 2014. Disse midlene er øremerket prosjekter som skal fremme folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.

Avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand.

– Det er i størst grad folkebibliotek som søker om og mottar utviklingsmidler. Antallet søknader fra folkebibliotek er mer enn fordoblet siden 2011, sier avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand. – Det er færre søknader fra universitets- og høgskolebibliotek, men i denne sektoren er det som regel større ressurser knyttet til hvert enkelt prosjekt, sier Tinnesand.

Det er prosjekter knyttet til innsatsområdene samarbeid og nye formidlingsmetoder som dominerer søknadsbunken. Det er også flere prosjekter som bygger på Nasjonalbibliotekets digitale tjenester. «Den kulturelle nistepakken», som var et av innsatsområdene ved utlysningen av prosjekt- og utviklingsmidler for 2014, vil ikke bli videreført etter at det utgikk som satsingsområde på det reviderte Statsbudsjettet.

Midlene som er satt av til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt, vil bli lyst ut i starten av 2014. Målet er å gjøre bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trer i kraft ved nyttår.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, e-post: svein.tinnesand@nb.no , telefon: 23 27 61 38, mobil: 482 61 217
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 150 912

 

 

Samlingen Nettsidene