Presseinvitasjon: Daguerreotypi-seminar
03. januar 2014

Tirsdag 7. januar er det 175 år siden daguerreotypi-metoden ble presentert for offentligheten. Samme dag arrangerer Nasjonalbiblioteket et seminar om denne første vellykkede fotografiske prosessen.

Flere daguerreotypier vil bli vist under seminaret. Blant dem det eldste bildet man kjenner til fra Oslo; et daguerreotypi fra 1840-tallet som viser Slottet. Dette er dessuten det eneste kjente bildet av Pipervika. Daguerreotypiet har vært i dansk eie, men er nå kjøpt inn av Nasjonalbiblioteket. Et bilde av daguerreotypiet ser du i denne invitasjonen, men for å få et inntrykk av hvor uhyre detaljert det er, må det lastes ned i høyrere oppløsning fra denne siden: http://www.nb.no/Presse/For-presse/Pressebilder .
Program:

Oversikter

  • Roger Erlandsen, direktør Akershusmuseet, om daguerreotypistene i Norge
  • Hanne Holm-Johnsen, konservator Preus museum, om hva som finnes av daguerreotypier i Norge
  • Pause med enkel servering

 

Innsikter

  • Wlodek Witek, fotokonservator Nasjonalbiblioteket, om daguerreotypienes bestanddeler og konservering
  • Claudio Santambrogio, daguerreotypist, om daguerreotypi i praksis
  • Visning av materiale

 Utsikter

  • Herman Maes, seniorkonservator, Nederlands Fotomuseum, om hva som finnes i Europa, og prosjektet Daguerreobase/Europeana
  • Jens Petter Kollhøj, forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket, om formidling

Om daguerreotypi
Den 7. januar 1839 ble en ny metode for å lage bilder ved hjelp av lys kunngjort på Académie des Sciences i Paris. Daguerreotypi er betegnelsen på denne første vellykkede fotografiske prosessen, som ble utviklet i et samarbeid mellom Nicéphore Niépce og Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 19. august 1839 ble den detaljerte beskrivelsen av fremgangsmåten presentert. Den franske staten kjøpte rettighetene, og metoden ble raskt gjort tilgjengelig for allmenn bruk.

Daguerreotypiet hadde sin storhetstid fra 1839 til ca. 1860, men tidsperspektivet for seminaret går fra opprinnelsen og fram vil våre dager.

Ta gjerne kontakt med meg for påmelding til seminaret og mer informasjon.

Nina Mari Bræin

Presseansvarlig
Nasjonalbiblioteket
Telefon: + 47 23 27 62 14

Mobil: +47 95 15 09 12
E-post: nina.brain@nb.no

Samlingen Nettsidene