Overrekkelse av Kongesagaene - Islands gave til Norge
23. oktober 2013

Islands statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson overrekker det komplette verket av Norges kongesagaer i praktutgave til Norges statsminister Erna Solberg i Nasjonalbiblioteket mandag 28. oktober kl. 14:30. Sagaene er skrevet på Island i middelalderen og handler alle om norske konger og norsk historie. 500 eksemplarer av utgaven vil bli distribuert til norske forskere, biblioteker og kulturinstitusjoner.

Tid: Mandag 28. oktober 2013 kl. 14:30
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110

I anledning 100-årsjubileet for Norges uavhengighet bestemte Islands regjering i 2005 å gi Norge Kongesagaene i gave. De fire sagaverkene er: Sverres saga, som handler om kong Sverres liv og regjeringstid, Morkinskinna, som handler om tiden 1030 til 1157, Baglersagaen, som handler om den urolige perioden mellom kong Sverres død (1202) og valget av Kong Håkon Håkonsson (1217) og Håkon Håkonssons saga, som handler om Håkon Håkonsson og hans regjeringstid 1217–1263.

Utgavene gjengir teksten på originalspråket, men har fyldige innledninger skrevet på norsk. De er utgitt i serien Íslenzk fornrit, som er en internasjonal standardutgave for islandsk sagalitteratur, og holder svært høyt faglig nivå. 

Den islandske kongesagalitteraturen har hatt umåtelig stor betydning i norsk historie etter 1814 som et av de viktigste redskapene innenfor nasjonsbyggingen. Særlig kjent er Snorres kongesagaer (Heimskringla), som har hatt en enestående posisjon som folkelesning i Norge. Men i tillegg til Heimskringla finnes en rekke andre sagaverker som er mindre kjente. Denne gaven presenterer et godt utvalg av disse. En kan godt si at de øvrige kongesagaene har havnet i skyggen av Snorre. 

Sagalitteraturen er et vesentlig bidrag til den europeiske kulturarven og har også som litteratur hatt stor nasjonal betydning på Island. Kongesagaene er et tydelig vitnemål om den nære forbindelsen og de sterke båndene mellom Island og Norge i middelalderen, bånd det stadig er viktig å holde ved like og styrke. Det kan derfor vanskelig tenkes noen mer passende nasjonal gave fra Island til Norge i dag.

 

Presse som ønsker å være til stede bes melde seg på innen torsdag 24. oktober kl. 13:00 til:
Islands ambassade v/Karí Jónsdóttir, tlf. 23 23 75 31/30, e-post: kari@mfa.is

Presse må være på plass senest kl. 14:00 på mandagen 28/10

Samlingen Nettsidene