Folkebibliotekstatistikken for 2013: Stabilt bokutlån og flere arrangementer i bibliotekene
14. august 2014

Utlånet av barnebøker øker. Utlånet av musikk og film synker, det viser bibliotekstatistikken for 2013.

Norske folkebibliotek lånte i 2013 ut i underkant av 24 millioner bøker/filmer/musikk og andre medier. Det er 4,7 lån per innbygger, som er en nedgang på 4,3 prosent fra 2012.

– Folkebibliotekstatistikken for 2013 viser tydelig at bibliotekene merker konkurranse fra nye distribusjonskanaler for audiovisuelle medier. Utlånet av DVD-er og CD-er ved norske folkebibliotek går ned, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i Nasjonalbiblioteket.

Utlånet av andre medier enn de papirbaserte gikk ned med 8 prosent til 7 millioner i 2013, mens utlånet av bøker har endret seg lite fra 2012. Det totale bokutlånet viser en liten nedgang på 0,4 prosent, mens utlånet av bøker til barn viser en økning på 1,3 prosent.

– Utlånet av e-bøker har ikke kommet i gang før i 2014. Det blir spennende å se hvordan dette påvirker statistikken i årene fremover, sier Tinnesand.

Bibliotekene som møteplass
Besøkstallene er også stabile, i gjennomsnitt besøkte hver innbygger folkebiblioteket i overkant av fire ganger i løpet av året. Nærmere 15 000 arrangement ved bibliotekene, en økning på om lag 10 prosent fra året før, gir også en indikasjon på aktiviteten i de norske folkebibliotekene.

Bibliotekenes utgifter til kjøp av bøker og andre medier gikk ned med 4 prosent, til 26,58 kr per innbygger fra året før, mens de totale driftsutgiftene steg med 1,3 prosent pr. innbygger.

Folkebibliotekstatistikken for 2013 er lagt ut i sin helhet på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, e-post: svein.tinnesand@nb.no , telefon: 23 27 61 38, mobil: 482 61 217
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

Illustrasjonsfoto: Eier: Nasjonalbiblioteket. Fotograf: Ketil Born
Bilde av Svein Arne Tinnesand kan lastes ned fra nb.no .

Samlingen Nettsidene