Boklansering i Nasjonalbiblioteket: Norske middelalderballader. Melodier
24. april 2014

Tirsdag 29. april lanseres den andre boken i serien «Norske Middelalderballader. Melodier» i Nasjonalbiblioteket. I boken, som er viet ridderballadene og kjempe- og trollballadene, presenteres over 500 melodier som har vært brukt ved framføringer av norske middelalderballader gjennom tidene.

De norske middelalderballadene er fortellende viser med opphav i middelalderen. Balladene tilhører en internasjonal sjanger med motiver og parallelle historier i mange europeiske land. Melodiene er samlet inn over en periode på nesten 200 år og dekker store deler av landet.

Astrid Nora Ressem er redaktør for boken, som er den andre i en serie på fire bind. Arbeidet med boken er utført ved tidligere Norsk visearkiv, som nå er en del av Nasjonalbiblioteket. Gjengivelsen av melodiene oppfyller strengt vitenskapelige krav. Bøkene utgis av Norsk Folkeminnelag i samarbeid med Spartacus forlag.

Les mer om boka på forlagets hjemmesider:
«Norske middelalderballader. Melodier» .

Boklansering: Norske middelalderballader
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
Tid: Tirsdag 29. april kl. 14:00–15:00

Program
Redaktør Astrid Nora Ressem og leder i Norsk Folkeminnelag Kyrre Kverndokk presenterer boka. Professor emeritus i nordisk litteratur Olav Solberg kommenterer bokverket i lys av arbeidet med å publisere middelalderballader i over 150 år.

Det blir stilt ut originalmanus av Olea Crøger, Ludvig Mathias Lindemann og Catharinus Elling.

Kim Andrè Rysstad synger ballader fra boka.

FAKTA:

Om balladene og innsamlingen
Ridderballadene forteller om livet i ridder- og storbondemiljø; riddere, jomfruer, konger og prinsesser. De store kjærlighetshistoriene og vanskelige emner som sjalusi, utroskap, voldtekt, incest og drap.

Troll- og kjempeballadene har mye til felles med fornaldersagaene med sine fargerike og spektakulære fortellinger om kjemper og troll og små menneskehelter som slåss mot de store maktene.  

En del av disse balladene ble laget i senmiddelalderen (rundt 1300) og andre har kommet til senere. Innsamlingsarbeidet i Norge startet først rundt 1800, men mesteparten ble skrevet ned fra 1840 og framover. Balladene representerte en sterk muntlig tradisjon, men tekstene ble også spredt skriftlig gjennom bøker og skillingstrykk.

Om Balladeprosjektet
Bokserien er en del av Balladeprosjektet, som gjennomfører en vitenskapelig publisering av skriftlige kilder til både tekster og melodier til norske middelalderballader. I 1992 startet tidligere Norsk visearkiv arbeidet med en samlet oversikt over alle skriftlige kilder av tekst og melodi til norske middelalderballader. I tillegg til melodiene ble rundt 5000 tekstvarianter av til sammen 252 balladetyper registret. Hele prosjektet der alle melodiene og inntil fire varianter av tekstene blir vitenskapelig editert, forventes å være ferdig i løpet av 2016. Tekstene finner du på bokselskap.no .

For ytterligere informasjon, kontakt:
Forskningsbibliotekar Astrid Nora Ressem, e-post: astrid.ressem@nb.no , telefon: 23 27 63 41
Forskningsbibliotekar Liv Kreken, e-post: liv.kreken@nb.no , mobil: 934 349 77, telefon: 23 27 63 44
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

For anmeldereksemplar, kontakt:
Spartacus Forlag v/ Hanne Line Solem, e-post: hanneline@spartacus.no .

samlingen nettsidene