2013-08-13:
13. august 2013

Denne uken lanserer Nasjonalbiblioteket sin nye skriftserie Bibliotheca Nova. Skriftserien tar for seg ulike sider ved bibliotekutvikling gjennom artikler som inspirerer og gir faglig støtte til innovasjon i bibliotek.  

– Bibliotek vil alltid være under utvikling for å møte de ønsker og behov som stilles fra samfunn og brukere, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. ­– Med Bibliotheca Nova ønsker vi å spre kunnskap, dele erfaringer, synliggjøre prosjekter og være en inspirator for bibliotekene i deres møte med denne utviklingen. Alt fra prosjektrapporter til faglige artikler innenfor områder som er viktige og relevante for bibliotekutvikling vil inngå i denne serien, forteller nasjonalbibliotekaren.

Som en del av den statlige strategien for å utvikle bibliotekene og styrke kompetansen i sektoren, gjennomføres hvert år mer enn100 utviklingsprosjekt i norske bibliotek. Et viktig innsatsområde de siste årene har vært mangfold og inkludering. Dette er også temaet for den første utgaven av Bibliotheca Nova, som har tittelen «Kultur, inkludering og bibliotek» og inneholder rapporter fra utviklingsprosjekt som er gjennomført i norske bibliotek.

Det andre heftet i serien, som lanseres parallelt med det første, har tittelen «Jenter og makt!». Her belyses kjønnsroller i barnelitteraturen med en samling artikler og innlegg fra årets Kari Skjønsberg-dager på høgskolen i Oslo og Akershus.

Det planlegges i alt fem utgaver av Bibliotheca Nova innen utgangen av 2013.

Den første utgaven av Bibliotheca Nova kan du bla i her: «Kultur, inkludering og bibliotek»

Anmeldereksemplar av begge heftene kan tilsendes ved forespørsel.

For ytterligereinformasjon, vennligst kontakt:

  • Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, e-post: sveinarne.tinnesand@nb.no ,
    telefon 23 27 61 38, mobil: 482 61 217 
  • Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no ,
    telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912
samlingen nettsidene