Pressemeldinger
Liv Aakvik med Tramteatrets arkivmateriale. Foto: Elin Olufsen / Nasjonalbiblioteket
Tramteatrets historie til Nasjonalbiblioteket

Tramteatret har sikret sin historie for ettertiden ved å donere arkivet sitt til Nasjonalbiblioteket. Den radikale teatergruppa slo igjennom med revyen Deep Sea Thriller i 1977 og ble et av 1980-tallets største norske tv-ikoner med suksess-seriene om Pelle Parafins Bøljeband.

Kobberstikk fra boken Cestus Sapphicus (Et kjærlighetsbånd på vers). Eier: Nasjonalbiblioteket
Bøker, trykkerier og bokkultur i Christiania 1643–1745

Bøker, nyhetsblader, auksjonskataloger, bryllupsvers og sørgedikt. Dette var noen av tekstene de første trykkeriene publiserte da de etablerte seg i Norge for 350 år siden. I dag befinner store deler av materialet seg i Nasjonalbibliotekets magasiner. På bokhistorisk seminar mandag 18. mai, rettes søkelyset mot de første trykkeriene og deres vilkår i Christiania.

Fra feiringen av freden i Oslo. Foto: Thorolf Østmo. Eier: Nasjonalbiblioteket
Amatørfilm fra fredsdagene vises for første gang

En tidligere ukjent amatørfilm fra fredsdagene i 1945 får sin første offisielle visning i Nasjonalbiblioteket tirsdag 12. mai. Filmen, som nylig ble donert til Nasjonalbiblioteket, viser bilder fra feiringen av freden i Oslo og kongefamiliens hjemkomst.

Foto: Nasjonalbiblioteket
Digitale kildeutgivelser

I morgen samles Nordens fremste spesialister på kildeutgivelser i Nasjonalbiblioteket for å fortelle hvilken betydning ny teknologi har for utgivelse av historisk kildemateriale. På seminaret utgis første del av Christiane Korens dagbøker fra begynnelsen av 1800-tallet. Mor Korens dagbøker består av i alt 2 200 håndskrevne sider og er en viktig kilde til å forstå kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie.

Kobberstikk av C. Berjeau fra 1883. Eier: Nasjonalbiblioteket.
Nordmann satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien

Nasjonalbibliotekets digitale søk gjorde det mulig å identifisere mannen som satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien. Det viste seg å være en nordmann. Hele historien får du på et seminar i Nasjonalbiblioteket 13. mai.

Landskapsprospekt av Jacob Nicolai Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket
Jacob Nicolai Wilse – opplysningsprest mellom natur og kultur

Presten, patrioten, humanisten og naturforskeren Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en av de mest sentrale aktører i norsk kultur- og samfunnsliv fra 1770-årene og fram mot århundreskiftet. Tirsdag 5. mai blir det foredrag om opplysningspresten fra Østfold i Nasjonalbiblioteket.

Internasjonal jazzdag i Nasjonalbiblioteket
Internasjonal jazzdag i Nasjonalbiblioteket

Torsdag 30. april markeres Internasjonal jazzdag over hele verden. Nasjonalbiblioteket feirer dagen med jazzfilmer, jazzutstilling og jazzkonsert med Håkon Kornstad.

Ny prosjektleder skal utvikle bibliotekene som kulturarenaer
Ny prosjektleder i Nasjonalbiblioteket skal utvikle bibliotekene som kulturarenaer

Nasjonalbiblioteket har ansatt Monica Helvig til å lede arbeidet med å kartlegge og utvikle folkebibliotekene som møteplasser og kulturarenaer. Årlig bevilger regjeringen nær 50 millioner kroner fra tippemidlene til utviklingsprosjekter i bibliotekene. Helvig skal også delta i arbeidet med å velge ut og følge opp disse prosjektene.

Jean Sibelius. Foto: Wikimedia Commons
Nasjonalbiblioteket markerer Sibelius’ 150-årsjubileum

I år er det 150 år siden den finske komponisten Jean Sibelius ble født. Nasjonalbiblioteket har et rikt materiale av og om Sibelius i sin samling og markerer jubileet med foredrag, konserter og wikiverksted.

Norsk samtidsmusikk til Frankfurt
Norsk samtidsmusikk til Frankfurt

For første gang går Nasjonalbiblioteket og Music Norway sammen for å synliggjøre ny norsk kunstmusikk for et internasjonalt marked. 700 trykte noter med utvalgte verker av norske komponister stilles ut på en felles stand på Musikmesse Frankfurt, 15.–18. april.

samlingen nettsidene