Pressemeldinger
Anja Breien under innspillingen av filmen «Den allvarsamma leken» (1977). Foto: Nasjonalbiblioteket
Alvor og lek – Anja Breiens filmliv

Anja Breien er en av Norges fremste og mest allsidige filmregissører. I sommer fyller hun 75 år. Onsdag 3. juni markerer Nasjonalbiblioteket jubileet med et fagseminar.

Omslagsbilde Pan på DVD. Utgiver: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket utgir nyrestaurert «Pan» på DVD

Nasjonalbiblioteket utgir den norske stumfilmklassikeren Pan (1922) på DVD i nyrestaurert utgave. 

Kart fra Jan Huygen van Linschotens reisebeskrivelse fra 1601. Kartet viser tydelig de manglende riksgrensene i nord på den tiden. Eier: Nasjonalbiblioteket
Jubileumsseminar for kvensk språk

I år er det ti år siden kvensk ble anerkjent som eget språk i Norge. 27. mai feires jubileet med filmpremiere, boklansering og foredrag. Nasjonalbiblioteket har i anledning jubileet utviklet helt nye språkteknologiske ressurser for kvensk, som presenteres på seminaret.

Theodora Cormontan – komponist og forlagspionér
Theodora Cormontan – komponist og forlagspionér

150 håndskrevne komposisjoner av den norsk-amerikanske pianisten, musikkforleggeren og komponisten Theodora Cormontan (1840–1922) er donert til Nasjonalbiblioteket. Cormontan var en pionér. Hun var Norges første kvinnelige musikkforlegger og en av de første norske kvinnene som fikk utgitt sine klassiske komposisjoner. Forlaget hennes utga utelukkende musikk skapt av kvinnelige komponister.

Liv Aakvik med Tramteatrets arkivmateriale. Foto: Elin Olufsen / Nasjonalbiblioteket
Tramteatrets historie til Nasjonalbiblioteket

Tramteatret har sikret sin historie for ettertiden ved å donere arkivet sitt til Nasjonalbiblioteket. Den radikale teatergruppa slo igjennom med revyen Deep Sea Thriller i 1977 og ble et av 1980-tallets største norske tv-ikoner med suksess-seriene om Pelle Parafins Bøljeband.

Kobberstikk fra boken Cestus Sapphicus (Et kjærlighetsbånd på vers). Eier: Nasjonalbiblioteket
Bøker, trykkerier og bokkultur i Christiania 1643–1745

Bøker, nyhetsblader, auksjonskataloger, bryllupsvers og sørgedikt. Dette var noen av tekstene de første trykkeriene publiserte da de etablerte seg i Norge for 350 år siden. I dag befinner store deler av materialet seg i Nasjonalbibliotekets magasiner. På bokhistorisk seminar mandag 18. mai, rettes søkelyset mot de første trykkeriene og deres vilkår i Christiania.

Fra feiringen av freden i Oslo. Foto: Thorolf Østmo. Eier: Nasjonalbiblioteket
Amatørfilm fra fredsdagene vises for første gang

En tidligere ukjent amatørfilm fra fredsdagene i 1945 får sin første offisielle visning i Nasjonalbiblioteket tirsdag 12. mai. Filmen, som nylig ble donert til Nasjonalbiblioteket, viser bilder fra feiringen av freden i Oslo og kongefamiliens hjemkomst.

Foto: Nasjonalbiblioteket
Digitale kildeutgivelser

I morgen samles Nordens fremste spesialister på kildeutgivelser i Nasjonalbiblioteket for å fortelle hvilken betydning ny teknologi har for utgivelse av historisk kildemateriale. På seminaret utgis første del av Christiane Korens dagbøker fra begynnelsen av 1800-tallet. Mor Korens dagbøker består av i alt 2 200 håndskrevne sider og er en viktig kilde til å forstå kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie.

Kobberstikk av C. Berjeau fra 1883. Eier: Nasjonalbiblioteket.
Nordmann satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien

Nasjonalbibliotekets digitale søk gjorde det mulig å identifisere mannen som satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien. Det viste seg å være en nordmann. Hele historien får du på et seminar i Nasjonalbiblioteket 13. mai.

Landskapsprospekt av Jacob Nicolai Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket
Jacob Nicolai Wilse – opplysningsprest mellom natur og kultur

Presten, patrioten, humanisten og naturforskeren Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en av de mest sentrale aktører i norsk kultur- og samfunnsliv fra 1770-årene og fram mot århundreskiftet. Tirsdag 5. mai blir det foredrag om opplysningspresten fra Østfold i Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene