Foto: Pan si dong
Anmeldelse Morgenbladet 1929

Anmeldelse Aftenposten
19. januar 1929

   

Alle foto krediteres: Eier: Nasjonalbiblioteket.

samlingen nettsidene