Foto - Nasjonalbibliotekets ledelse
Direktør
Aslak Sira Myhre
Assisterende direktør
Roger Jøsevold
Avdelingsdirektør
Svein Arne Solbakk
 
       
Avdelingsdirektør
Jonny Edvardsen
Avdelingsdirektør
Svein Arne Tinnesand
Avdelingsdirektør
Hege Stensrud Høsøien
     
Avdelingsdirektør
Bjørn Skevik
   
samlingen nettsidene