Foto - Nasjonalbiblioteket i Rana

Illustrasjonsfoto fra Nasjonalbiblioteket i Rana. Klikk på bildene for å åpne høyoppløst versjon. Alle foto krediteres Nasjonalbiblioteket

Hovedinngang

Fasade mot nord

Medielaboratoriet

Resepsjonsområdet

Nitratfilmmagasinet (t.v) og inngang
til sikringsmagasin i fjell

Tunnelen inn til fjellmagasinet

Automatlageret

Automatlageret

Nitratfilmmagasinet

Samlingen Nettsidene