Når tildeles URN?

Følgende regler gjelder for tildeling av URN innenfor navnerommet URN:NBN:no-:

  • URN skal tildeles digitale dokumenter/nettressurser som ventes å være rimelig stabile og varige, samtidig som de inneholder en rimelig grad av reell informasjon.
  • Kopier av samme nettressurs/dokument skal ha samme URN. Hvis URN er koblet til flere URL-er, må en av disse være merket som foretrukket.
  • Forskjellige versjoner av samme dokument/nettressurs, f.eks. i MS Word og HTML, skal ha hver sine URN-er.
  • Digitale dokumenter/nettressurser som endres, skal bare tildeles ny URN hvis det intellektuelle innholdet endres betydelig. Redaksjonelle endringer (f.eks. skifte av skrifttype og lignende) gjør det ikke nødvendig med en ny URN. URN kan også tildeles til nettsteder med jevnlig oppdatering.
  • Det skal ikke deles flere URN-er til samme URL. Hvis dokumentet/nettressursen består av flere deler, kan disse gis egne URN-er, for eksempel en artikkel i et tidsskrift.
  • Digitale dokument som kvalifiserer for tildeling av ISBN, ISSN eller ISMN skal tildeles disse standardnumrene. Hvis det er ønskelig, kan slike dokumenter i tillegg tildeles en URN, for eksempel hvis det er behov for en oppslagstjeneste knyttet til identifikatoren.
samlingen nettsidene