URN

Kontakt:
E-post: urn@nb.no

Søk etter URN

Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste tildeler URN som en unik og permanent identifikator for digitale dokumenter og nettressurser. URN-tjenesten tilbyr også en oppslagstjeneste som gir permanent tilgang til ressurser gjennom kobling av URN og eller flere URL-er. Søk etter URN kan enten gjøres i denne tjenesten eller ved å bake inn URN-en i følgende URL i en nettleser: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-xxx

Tildeling av URN
Tildeling av URN omfatter opprettelse av nye URN-er, kobling mot URL, endring og sletting av URN-til-URL-koblinger.
Tildeling URN kan skje på to måter. URN kan tildeles enkeltpersoner eller institusjoner gjennom denne nett-tjenesten. Dette vil være den enkleste måten å få tildelt URN på, enkeltvis eller i mindre skala. Tildelingen kan også gjøres gjennom en webservice med SOAP-API. Avtale om bruk av URN-tjenesten gjennom webservice må gjøres i hvert enkelt tilfelle med Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste.

Samlingen Nettsidene